Holtine : 0988295303 | Email : kd09.nsv@gmail.com

Bếp chiên nhúng

Bếp chiên nhúng đổ Model: B2O7SA30MBG Hãng sản xuất : Bonnet - France Bảo hành: 12 tháng Kho hàng: Sẵn sàng Giá bán: 0 VND

Bếp chiên nhúng rán công nghiệp Model: DF 23D Hãng sản xuất : Berjaya - Malaysia Bảo hành: 12 tháng Kho hàng: Sẵn hàng Giá bán: 0 VND

Bếp chiên nhúng dùng gas- S9GL22MEL- Berto's Model: S9GL22MEL Hãng sản xuất : Berto's Bảo hành: 12 tháng Kho hàng: Sẵn hàng Giá bán: 0 VND

Bếp chiên nhúng dùng điện- LXE9F22-4SEL Model: LXE9F22-4SEL Hãng sản xuất : Berto's Bảo hành: 12 tháng Kho hàng: Sẵn hàng Giá bán: 0 VND

Bếp Chiên Nhúng có tủ để đồ dùng gas Model: FSGDF12 Hãng sản xuất : Berjaya - Malaysia Bảo hành: 12 tháng Kho hàng: Sẵn hàng Giá bán: 0 VND

Bếp Chiên Nhúng đôi dùng điện Model: SDF 12D Hãng sản xuất : Berjaya - Malaysia Bảo hành: 12 tháng Kho hàng: Sẵn hàng Giá bán: 0 VND

Bếp Chiên Nhúng đơn dùng điện Model: SDF 12 Hãng sản xuất : Berjaya - Malaysia Bảo hành: 12 tháng Kho hàng: Sẵn hàng Giá bán: 0 VND

Bếp Rán Phẳng nửa nhăn dùng điện Model: EG 5250-12R Hãng sản xuất : Berjaya - Malaysia Bảo hành: 12 tháng Kho hàng: Sẵn hàng Giá bán: 0 VND

Bếp Rán Phẳng nửa nhăn có giá dưới Model: EG 5250-12RFS Hãng sản xuất : Berjaya - Malaysia Bảo hành: 12 tháng Kho hàng: Sẵn hàng Giá bán: 0 VND

Bếp Rán Phẳng dùng gas Model: GG4B Hãng sản xuất : Berjaya - Malaysia Bảo hành: 12 tháng Kho hàng: Sẵn hàng Giá bán: 0 VND

Bếp Rán Phẳng dùng điện Model: EG 5250 Hãng sản xuất : Berjaya - Malaysia Bảo hành: 12 tháng Kho hàng: Sẵn hàng Giá bán: 0 VND

Messenger